From : www.politiken.dk - Saturday 23rd December 2000Victor Borge død


Den verdenskendte entertainer og pianist Victor Borge, hvis borgerlige navn var Børge Rosenbaum, er død, 91 år.

Victor Borge bosatte sig allerede i 1940 i USA. Og selv om han var amerikansk statsborger, vendte han ofte tilbage til sit fødeland for at optræde. Han døde lørdag i sit hjem i Connecticut.

Der er hermed sat punktum for et usædvanligt kunstnerliv, som bl.a. indledtes med "fonetisk tegnsætning".

Victor Borge kastede sig hurtigt efter pianist-debuten i 1927 i Tivoli i København ud i skuespil-og humorist-genren på film og i revyer.
Den unge konservatorieuddannede pianist, som var søn af en kgl. kapelmusikus, debuterede i revyfaget i 1933 i Munch-Petersens "Parketrevy" i Århus. Derefter var Victor Borge op gennem 30'erne at finde i Hornbækrevyen, Cirkusrevyen, "Firsernes glade Varieté" i Zigeunerhallen og på Bellevue Teatret.

Sideløbende hermed tildeltes han roller i film som "Frøken Møllers jubilæum". "Der var en gang en vicevært", "Alarm" og "De tre måske fire".
I 1939 tog Victor Borge til Sverige. Han blev engageret til Karl Gerhards revyer i Stockholm. Kort forinden havde han sagt til en god ven i Danmark, at han anede, hvilken vej "vinden blæste". Han tænkte her på jødeforfølgelserne og den forventede tyske besættelse af Danmark, der fandt sted 9.april 1940.

Da han blev overfaldet af danske nazister, fordi han havde optrådt med tyskfjendtlige numre, var han ikke i tvivl om, at han måtte ud af landet.
Victor Borge tog aldrig tilbage til Danmark for at blive, men da hans mor lå på sit dødsleje under besættelsen, sneg han sig ind i landet for en kort stund - forklædt som sømand med kasket og søfartsbog.
Knap to år efter, at han var kommet til USA, blev Victor Borge af den amerikanske presse udnævnt til "årets radiofund". Og det blev gennem radioudsendelser og senere fjernsynsprogrammer, han grundlagde den form, som gav ham et publikum over hele verden.
Efter at han havde haft sin egen forestilling, "Comedy inMusic", på The Golden Theatre i New York fra 1953 til 1956, indledtes de verdensomspændende turneer, han gennemførte helt op til sine sidste år, og som ofte førte ham til Skandinavien. Indtil "Tivoli Varieteen" blev lukket, var Victor Borge en af de næsten fast tilbagevendende kunstnere.

I 1965 oprettede Victor Borge legatet "Thanks to Scandinavia", som uddeles årligt til studenter fra de fire nordiske lande til studieophold i USA. Ved Københavns 800 års jubilæum i 1967 modtog Victor Borge til gengæld hædersgaven "Absalon". I USA blev han hædret med ærestitler ved en række universiteter.
Siden begyndte han også at dirigere en lang række orkestre, bl.a. Det Kongelige Kapel, der gjorde ham til æresmedlem. I 1985 mindedes han sine forældre ved i deres navn at oprette et stort legat til støtte for unge danske musikere.
Victor Borge skabte sin egen entertainer-stil. Det var oftest musikalsk komik, men han nøjedes ikke med at spille på klaveret alene. Han spillede også i høj grad på publikum - på de reaktioner, han var en mester i at provokere frem hos det. Han citeredes også ofte for at sige, at hans show nok var nogle af de bedst tilrettelagte improvisationer.

Måske karakteriseres Victor Borges kunstneriske virke kortest og klarest ved den danske titel på hans bog "My favorite Intermissions", der udkom herhjemme i 1972: "Noder og unoder".